Plán udržitelné městské mobility Zlína

Tvořte s námi vizi do dalších let

Společně se sejdeme nad vytvořením vize toho, jak se chceme Zlínem pohybovat v roce 2035. Přijďte na vizionářský workshop, který naváže na veřejné projednání analytické části plánu mobility. Vizi vytvoříme společně, na základě několika vstupních faktorů. Jedním z velmi důležitých faktorů je to, co ve Zlíně podle Vás v dopravě funguje, co je třeba zachovat a dále rozvíjet. Nebo také to, co je dle Vás přínosné a umožnilo by to rozvoj dopravy a zvýšilo kvalitu života obyvatel města. Na základě individuálního vyjádření každého z vás, obyvatel města, sestavíme hodnoty, které nám pomohou sestavit vizi budoucí podoby Zlína a pohybu v něm. Následně po dobu dvou měsíců budeme pro jednotlivé duhy dopravy navrhovat opatření (skupinové workshopy pro zachycení vašich nápadů, online mapa pro sběr návrhů), která mají tuto vizi naplnit.

Ilustrační obrázek

Všechny události