Plán udržitelné městské mobility Zlína

Veřejné projednání návrhové části

V únoru příštího roku budeme celý projekt finalizovat, představíme vám finální podpořený scénář s modelovanými opatřeními a jejich dopady na budoucí podobu města. Na veřejném projednání vás seznámíme s celým průběhem návrhu dopravy pro Zlín. Po panelové diskuzi tří stran - zpracovatele, města a veřejnost, bude následovat představení dalších kroků, které bude potřeba realizovat k naplnění tohoto strategického plánu.

Ilustrační obrázek

Všechny události