Plán udržitelné městské mobility Zlína

Projednání a schválení analytické části

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility Zlína, přibližující současnou dopravu města, byla 23. 9. 2021 představena veřejnosti v prostorách Obřadní síně budovy Magistrátu města Zlín. Následovalo představení a projednání v rámci řídicího výboru, který se skládá ze zástupců politického spektra ve Zlíně. Řídicí výbor schválil analytickou část Plánu udržitelné městské mobility Zlína a zpracovatelský tým již pracuje na návrhové části, do které bude veřejnost zapojena. 

Ilustrační obrázek

Všechny novinky