Plán udržitelné městské mobility Zlína

Zapojte se


Ilustrační obrázek

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Zlína se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou část města, nebo chcete jen poukázat na určitý problém, mapa je zde pro Vás.…

Ilustrační obrázek

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Umožněte tazatelům realizovat průzkumy v náhodně vybraných domácnostech, poskytněte součinnost a pečlivě zaznamenejte vše potřebné do dodaných formulářů. Výstupy z průzkumu nám umožní identifikovat současný stav dopravního chování a potřeb v dopravě obyvatel Zlína.

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání analytické části

Účastněte se veřejného projednání, které poodkryje současný stav dopravy Zlína z průzkumů, měření a analýzou jednotlivých druhů dopravy. Zapojte se svým názorem, zda zjištěná fakta odpovídají skutečnosti. Součástí bude také sběr hodnot, které chcete ve Zlíně zachovat a rozvíjet, případně zjistit, jaká očekávání a inovace se mají dle Vašeho názoru v dopravě města objevit. Získ…

Ilustrační obrázek

Tvořte s námi vizi do dalších let

Společně se sejdeme nad vytvořením vize toho, jak se chceme Zlínem pohybovat v roce 2035. Přijďte na vizionářský workshop, který naváže na veřejné projednání analytické části plánu mobility. Vizi vytvoříme společně, na základě několika vstupních faktorů. Jedním z velmi důležitých faktorů je to, co ve Zlíně podle Vás v dopravě funguje, co je třeba zachovat a dále rozvíjet. Nebo také to, co je dle Vás přínosné a…

Ilustrační obrázek

Navrhujte opatření změn v dopravě

Zapojte se do tvorby plánu a navrhněte, jak se má doprava ve městě změnit. Navržená opatření ověříme s vizí, ohodnotíme jejich přínos pro město, společně zvolíme preferenci u vybraných návrhů. Zapojit se můžete formou návrhů do pocitové online mapy nebo přijďte osobně na workshop ,,Den nápadů pro dopravu Zlína''. Vaše návrhy změn v dopravě pak rozřadíme do tří scénářů, které budou vypovídat o tom, jak by mohla doprava ve Zlí…

Ilustrační obrázek

Vybírejte budoucí podobu rozvoje dopravy

Na sklonku kalendářního roku budete mít možnost ovlivnit, jak se doprava bude dále ve Zlíně vyvíjet. Každý může svým hlasem zvolit jeden scénář budoucí podoby dopravy města, který bude obsahovat vybraná opatření s dosažením určitého cíle. Scénář s největším počtem hlasů bude doporučen vedení města k odsouhlasení. Vítězný preferovaný scénář s opatřeními posoudí dopravní model a…

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání návrhové části

V únoru příštího roku budeme celý projekt finalizovat, představíme vám finální podpořený scénář s modelovanými opatřeními a jejich dopady na budoucí podobu města. Na veřejném projednání vás seznámíme s celým průběhem návrhu dopravy pro Zlín. Po panelové diskuzi tří stran - zpracovatele, města a veřejnost, bude následovat představení dalších kroků, které bude potřeba realizovat…