Plán udržitelné městské mobility Zlína

Zapojte se


Ilustrační obrázek

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Zlína se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou část města, nebo chcete jen poukázat na určitý problém, mapa je zde pro Vás.…

Ilustrační obrázek

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Umožněte tazatelům realizovat průzkumy v náhodně vybraných domácnostech, poskytněte součinnost a pečlivě zaznamenejte vše potřebné do dodaných formulářů. Výstupy z průzkumu nám umožní identifikovat současný stav dopravního chování a potřeb v dopravě obyvatel Zlína.

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání analytické části

Účastněte se veřejného projednání, které poodkryje současný stav dopravy Zlína z průzkumů, měření a analýzou jednotlivých druhů dopravy. Zapojte se svým názorem, zda zjištěná fakta odpovídají skutečnosti. Součástí bude také sběr hodnot, které chcete ve Zlíně zachovat a rozvíjet, případně zjistit, jaká očekávání a inovace se mají dle Vašeho názoru v dopravě města objevit. Získ…

Ilustrační obrázek

Tvořte s námi vizi do dalších let

Společně se sejdeme nad vytvořením vize toho, jak se chceme Zlínem pohybovat v roce 2035. Přijďte na vizionářský workshop, který naváže na veřejné projednání analytické části plánu mobility. Vizi vytvoříme společně, na základě několika vstupních faktorů. Jedním z velmi důležitých faktorů je to, co ve Zlíně podle Vás v dopravě funguje, co je třeba zachovat a dále rozvíjet. Nebo také to, co je dle Vás přínosné a…

Ilustrační obrázek

Navrhujte opatření změn v dopravě

Zapojte se do tvorby plánu a navrhněte, jak se má doprava ve městě změnit. Navržená opatření ověříme s vizí, ohodnotíme jejich přínos pro město, společně zvolíme preferenci u vybraných návrhů. Zapojit se můžete formou návrhů do pocitové online mapy nebo přijďte osobně na workshop ,,Den nápadů pro dopravu Zlína''. Vaše návrhy změn v dopravě pak rozřadíme do tří scénářů, které budou vypovídat o tom, jak by mohla doprava ve Zlí…

Ilustrační obrázek

Vybírejte budoucí podobu rozvoje dopravy

Strategie rozvoje statutárního města Zlína je v roce 2030 Zlín moderním městem s přívětivou dopravou, která je bezpečná, ekologická a zklidněná. Tuto vizi lze naplnit různými způsoby. Pomozte zlepšit dopravu ve Zlíně vyplněním dotazníku k budoucí podobě dopravy ve městě, která odborníkům i zastupitelům města pomůže rozhodnout, která opatření budou nejlépe vystihovat potřeby obyvatel města.  

Do konce února 2022 <…

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání návrhové části

Přijměte pozvání na setkání s veřejností k představení a diskuzi k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Zlín. Součástí představení návrhové části bude prezentace finálního scénáře s modelovanými opatřeními a dopady těchto opatření na budoucí podobu města. Společně si projdeme průběh zpracování návrhové části a nastíníme další kroky v r…