Plán udržitelné městské mobility Zlína

O plánu mobility


Anglická zkratka SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) se v češtině překládá jako Plán udržitelné městské mobility, zkráceně PUM nebo PUMM. Jde o strategický plán, dokument zaměřený na udržitelné plánování dopravy obyvatel i zboží ve městě prostřednictvím dlouhodobě udržitelné kombinace všech dopravních prostředků.

Správným nastavením podílů jednotlivých druhů dopravy dle skutečné potřeby obyvatel ve městě dochází ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, větší atraktivitě veřejného prostoru i zvýšení kvality života obyvatel. Pozitivní je také dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel města. Na jeho tvorbě se podílí odborná veřejnost i obyvatelé města.