Plán udržitelné městské mobility Zlína

Úvod

SPOLEČNĚ POSUNEME DOPRAVU
VE ZLÍNĚ KUPŘEDU

Zapojte se do utváření dopravní strategie města Zlína
zjistěte, jak se můžete zapojit

Ilustrační obrázek

SUMP Zlín schválen zastupitelstvem

Dne 23. 6. 2022 zastupitelstvo Statutárního města Zlín schválilo na svém jednání Plán udržitelné mobility Zlína (SUMP Zlín) s výhledem rozvoje mobility města k horizontu roku 2035. Dalším krokem je předložení dokumentu Komisi pro posuzování dokumentů SUMP na Ministerstvu dopravy. V případě schválení dokumentu bude mít město možnost čerpat finančn…

Ilustrační obrázek

Dokument návrhová část zveřejněn

Dne 31. 3. 2022 byla finalizována návrhová část Plánu udržitelné mobility města Zlína. Zveřejněný dokument včetně přílohových technických zpráv naleznete v sekci ,,Ke stažení''. Veřejnost má možnost do 22. 4. 2022 zasílat podněty a náměty prostřednictvím online formuláře. Zaslanými náměty můžete je…

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání návrhové části

Přijměte pozvání na setkání s veřejností k představení a diskuzi k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Zlín. Součástí představení návrhové části bude prezentace finálního scénáře s modelovanými opatřeními a dopady těchto opatření na budoucí podobu města. Společně si projdeme průběh zpracován…

Ilustrační obrázek

Zapojte se do tvorby Návrhu Plánu udržitelné mobility

Smyslem dobře navržené dopravy je propojení – snadný přístup do zaměstnání, k službám, do školy či k lékaři, nebo k návštěvám rodiny a přátel. Zlín se ale potýká s mnoha problémy, spojenými s rychlým nárůstem dopravy v úzkém údolí – znečištěním ovzduší, hlukem,…

Harmonogram projektu


 • 1/2020–11/2021

  Sběr dat, průzkumy

  Provedeme průzkum mobility, sčítání vozidel a cyklistů na silnicích, zaparkovaných vozidel, chodců v ulicích a cestujících ve veřejné dopravě.

 • 02/2021–08/2021

  Analýzy

  Posoudíme silné a slabé stránky i příležitosti pro každý druh dopravy ve městě. Prověříme, zda lze ve městě omezit dopady dopravy na životní prostředí.

 • 03/2021–08/2021

  Modelování dopravy

  Vytvoříme dopravní model, který je zjednodušením dopravní situace ve městě. Umožní odhalit nebezpečná místa a prověří dostupnost částí města. Zjistíme úroveň znečitění a hluku.

 • 10/2021–11/2021

  Vize, cíle

  Společně s Vámi a dalšími odborníky určíme vizi, strategické cíle a směr rozvoje mobility ve městě. Navrhneme opatření, která cíle naplní.

 • 04/2022

  Akční plán

  Sestavíme akční plán obsahující jednotlivá opatření, to vše přehledně dle jednodlivých oblastí, potřebného času a priorit města.

 • 05/2022–09/2022

  SEA

  Posoudíme dopady navržených opatření na životní prostředí. Zjistíme, které stavby životnímu prostředí pomohou a které bychom nedoporučili.

Zapojte se

všechny události

nejsou naplánovány žádné události

Řešitelský tým

více informací

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Veřejná výzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy. Zabývá se výzkumnou, vývojovou a expertní činností pro všechny obory dopravy. Má zkušenosti se zpracováním plánů udržitelné městské mobility a je autorem certifikované metodiky pro jejich zpracování.

www.cdv.cz

Logo RADDIT consulting s. r. o.

RADDIT consulting s. r. o.

Konzultační a poradenská společnost působící v oblastech strategického plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí (EIA/SEA), ochrany přírody, environmentálního vzdělávání apod. Podílí se na komunikačních strategiích v oblasti životního prostředí, a to i v mezinárodním prostředí.

Logo města Zlína

Město Zlín

Město Zlín je se 75 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Je zadavatelem plánu udržitelné městské mobility a svojí účastí v pracovních skupinách tohoto projektu se aktivně podílí na zkvalitnění budoucího života ve městě.

www.zlin.eu

Ke stažení

všechny dokumenty

Návrhová část

Návrhová část PUM 1. 6. 2022
Vize a cíle 28. 2. 2021
Dopravní model 16. 3. 2022

Akční plán, SEA

Akční plán 10. 6. 2022
Závěr zjišťovacího řízení koncepce 8. 6. 2022