Plán udržitelné městské mobility Zlína

Úvod

SPOLEČNĚ POSUNEME DOPRAVU
VE ZLÍNĚ KUPŘEDU

Zapojte se do utváření dopravní strategie města Zlína
zjistěte, jak se můžete zapojit

Ilustrační obrázek

Sběr dat ve zlínských domácnostech i MHD zdárně ukončen

Sběr dat v rámci průzkumu dopravního chování u zlínských domácností se uskutečnil v období 9. 10. - 19. 11. Dotázáno bylo 948 osob z 500 zlínských domácností a okolních obcí v zájmovém území. Domácnosti zaznamenávaly do cestovních deníků své cesty. Získaná data budou nyní analyzov…

Ilustrační obrázek

Zahájení průzkumu dopravního chování

Dne 9. 10. 2021 začal ve Zlíně a okolních obcích průzkum dopravního chování. Tazatelé společnosti MindBridge budou navštěvovat náhodně vybrané domácnosti a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami, které…

Ilustrační obrázek

Tvorba vize mobility pro rok 2035

Dne 6. října se uskutečnil odborný workshop k tvorbě vize mobility Zlína k roku 2035. Zástupci odborné veřejnosti diskutovali nad budoucí podobou dopravy ve městě u kulatých stolů. Výstupem workshopu jsou podněty k sestavení draftu vize a strategických cílů. Výslednou vizi a cíle představíme na další akci, kterou pro vás chystáme na 18. 10. 2021. Těšíme…

Ilustrační obrázek

Projednání a schválení analytické části

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility Zlína, přibližující současnou dopravu města, byla 23. 9. 2021 představena veřejnosti v prostorách Obřadní síně budovy Magistrátu města Zlín. Následovalo představení a projednání v rámci řídicího výboru, který se skládá ze zástupců politického spektra ve Zlí…

Harmonogram projektu


 • 1/2020–11/2021

  Sběr dat, průzkumy

  Provedeme průzkum mobility, sčítání vozidel a cyklistů na silnicích, zaparkovaných vozidel, chodců v ulicích a cestujících ve veřejné dopravě.

 • 02/2021–08/2021

  Analýzy

  Posoudíme silné a slabé stránky i příležitosti pro každý druh dopravy ve městě. Prověříme, zda lze ve městě omezit dopady dopravy na životní prostředí.

 • 03/2021–08/2021

  Modelování dopravy

  Vytvoříme dopravní model, který je zjednodušením dopravní situace ve městě. Umožní odhalit nebezpečná místa a prověří dostupnost částí města. Zjistíme úroveň znečitění a hluku.

 • 10/2021–11/2021

  Více, cíle

  Společně s Vámi a dalšími odborníky určíme vizi, strategické cíle a směr rozvoje mobility ve městě. Navrhneme opatření, která cíle naplní.

 • 04/2022

  Akční plán

  Sestavíme akční plán obsahující jednotlivá opatření, to vše přehledně dle jednodlivých oblastí, potřebného času a priorit města.

 • 05/2022–09/2022

  SEA

  Posoudíme dopady navržených opatření na životní prostředí. Zjistíme, které stavby životnímu prostředí pomohou a které bychom nedoporučili.

Zapojte se

všechny události

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání návrhové části

V únoru příštího roku budeme celý projekt finalizovat, představíme vám finální podpořený scénář s modelovanými opatřeními a jejich dopady na budoucí podobu města. Na veřejném projednání vás seznámíme s celým průběhem návrhu dopravy pro Zlín. Po panelové diskuzi tří stran - zpracovatele, města a veřejnost, bude n…

Řešitelský tým

více informací

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Veřejná výzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy. Zabývá se výzkumnou, vývojovou a expertní činností pro všechny obory dopravy. Má zkušenosti se zpracováním plánů udržitelné městské mobility a je autorem certifikované metodiky pro jejich zpracování.

www.cdv.cz

Logo RADDIT consulting s. r. o.

RADDIT consulting s. r. o.

Konzultační a poradenská společnost působící v oblastech strategického plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí (EIA/SEA), ochrany přírody, environmentálního vzdělávání apod. Podílí se na komunikačních strategiích v oblasti životního prostředí, a to i v mezinárodním prostředí.

Logo města Zlína

Město Zlín

Město Zlín je se 75 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Je zadavatelem plánu udržitelné městské mobility a svojí účastí v pracovních skupinách tohoto projektu se aktivně podílí na zkvalitnění budoucího života ve městě.

www.zlin.eu

Ke stažení

všechny dokumenty

Analytická část

Analytická část PUM 20. 9. 2021 Stáhnout
Průzkum dopravního chování 28. 9. 2021 Stáhnout
Průzkum automobilové dopravy 28. 9. 2021 Stáhnout

Návrhová část

Návrhová část PUM cca 3/2022 Stáhnout

Akční plán, SEA

Akční plán cca 4/2022 Stáhnout
Hodnocení dopadů na životní prostředí cca 9/2022 Stáhnout