Plán udržitelné městské mobility Zlína

Veřejné projednání návrhové části

Přijměte pozvání na setkání s veřejností k představení a diskuzi k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Zlín. Součástí představení návrhové části bude prezentace finálního scénáře s modelovanými opatřeními a dopady těchto opatření na budoucí podobu města. Společně si projdeme průběh zpracování návrhové části a nastíníme další kroky v rámci zpracování tohoto strategického dokumentu. Setkání s veřejností se koná dne 28. 3. 2022 v 17:00 v zasedací místnosti č. 101 v budově radnice, nám. Míru 12, Zlín. Na setkání se těší zpracovatelský tým z Centra dopravního výzkumu.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky