Plán udržitelné městské mobility Zlína

SUMP Zlín schválen zastupitelstvem

Dne 23. 6. 2022 zastupitelstvo Statutárního města Zlín schválilo na svém jednání Plán udržitelné mobility Zlína (SUMP Zlín) s výhledem rozvoje mobility města k horizontu roku 2035. Dalším krokem je předložení dokumentu Komisi pro posuzování dokumentů SUMP na Ministerstvu dopravy. V případě schválení dokumentu bude mít město možnost čerpat finanční prostředky pro realizaci návrhovým opatření v národní gesci. 

Ilustrační obrázek

Všechny novinky