Plán udržitelné městské mobility Zlína

Zapojte se do tvorby Návrhu Plánu udržitelné mobility

Smyslem dobře navržené dopravy je propojení – snadný přístup do zaměstnání, k službám, do školy či k lékaři, nebo k návštěvám rodiny a přátel. Zlín se ale potýká s mnoha problémy, spojenými s rychlým nárůstem dopravy v úzkém údolí – znečištěním ovzduší, hlukem, dopravními zácpami, výtluky na silnicích i vysokou nehodovostí. Čas, ztracený čekáním v kolonách, špatná kvalita ovzduší, i klidné čtvrti, potýkající se s nelegálním parkováním – to vše přináší negativní dopady, které mohou ovlivnit naše zdraví, kvalitu života, vzhled veřejného prostoru i ekonomický rozvoj města.

Zajímá nás Váš názor na budoucnost dopravy ve městě!

Jak to ovlivnit?

Město má hlavní témata ve Strategii rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030, kde je stanoveno, že Zlín je moderní město, s přívětivou dopravou, která je bezpečná, ekologická a zklidněná, což přináší rozvoj města. To lze naplnit různými způsoby. Pomozte zlepšit dopravu ve Zlíně vyplněním dotazníku k budoucí podobě dopravy ve městě, která odborníkům i zastupitelům města pomůže rozhodnout, která opatření budou vystihovat nejlépe potřeby obyvatel města.  

Do konce února 2022 máte možnost v online dotazníku nebo v tištěné podobě (v Městském informačním a turistickém středisku) vyjádřit své potřeby týkající se dopravy Zlína, které budou sloužit jako podklad pro rozhodování o prioritních projektech, stavbách, nebo změnách v organizaci dopravy ve městě. Na přelomu března a dubna pak bude představen výsledný plán, představující konkrétní opatření, která zlepší dopravu a život ve Zlíně.

Chci vyplnit dotazník

Ilustrační obrázek

Všechny novinky