Plán udržitelné městské mobility Zlína

Tvorba vize mobility pro rok 2035

Dne 6. října se uskutečnil odborný workshop k tvorbě vize mobility Zlína k roku 2035. Zástupci odborné veřejnosti diskutovali nad budoucí podobou dopravy ve městě u kulatých stolů. Výstupem workshopu jsou podněty k sestavení draftu vize a strategických cílů. Výslednou vizi a cíle představíme na další akci, kterou pro vás chystáme na 18. 10. 2021. Těšíme se na vaše zapojení, které přispěje k ovlivnění budoucí podoby Zlína.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky