Plán udržitelné městské mobility Zlína

Zahájení průzkumu dopravního chování

Dne 9. 10. 2021 začal ve Zlíně a okolních obcích průzkum dopravního chování. Tazatelé společnosti MindBridge budou navštěvovat náhodně vybrané domácnosti a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami, které členové domácnosti v jednom pracovním a jednom víkendovém dni podnikli. Respondentům zaručujeme plnou anonymitu, jejich odpovědi zpracováváme hromadně spolu s výpověďmi stovek dalších dotázaných. Bude-li i Vaše domácnost oslovena ke spolupráci na výzkumu, prosíme Vás o součinnost a vyplnění dotazníků. Pomůžete tak zmapovat skutečný stav dopravy ve Zlíně a okolí, což má velký význam pro přijímání dalších rozhodnutí v této oblasti. Pokud by se Vám vyplňování cestovního deníku zdálo náročné, připravili jsme návod, který Vám určitě pomůže. S případnými dotazy se rovněž můžete obracet na koordinátorku sběru dat paní Šárku Vidlařovou (tel. 778 978 058, e-mail teren@mindbridge.cz). Děkujeme Vám za pomoc!

Ilustrační obrázek

Všechny novinky