Plán udržitelné městské mobility Zlína

Sběr dat ve zlínských domácnostech i MHD zdárně ukončen

Sběr dat v rámci průzkumu dopravního chování u zlínských domácností se uskutečnil v období 9. 10. - 19. 11. Dotázáno bylo 948 osob z 500 zlínských domácností a okolních obcí v zájmovém území. Domácnosti zaznamenávaly do cestovních deníků své cesty. Získaná data budou nyní analyzována a jejich interpretací například zjistíme, jaké dopravní prostředky lidé v domácnostech využívali, kolik cest v průběhu dne průměrně podnikli nebo z jakých důvodů cestovali. Výsledky výzkumu pak budou využity při zpracování Plánu udržitelné mobility města Zlína. 

Ukončeny byly také průzkumy v MHD, které zahrnovaly záznamy počtu nástupů a výstupů cestujících na jednotlivých zastávkách. Získaná data poslouží jako informace o vytíženosti linek MHD, poslouží k dalšímu plánování veřejné dopravy na území Zlína. Data z průzkumů se porovnají se zjištěními z dopravnímu modelu a hodnoty interpretované dopravním modelem tak budou upraveny na základě realizovaného průzkumu a reálných hodnot. Získáme tak přesnější přehled o situaci vytíženosti linek MHD, což v návrhových opatřeních Plánu udržitelné mobility Zlína umožní přesnější plánování.

 

Ilustrační obrázek

Všechny novinky