Plán udržitelné městské mobility Zlína

Zahájili jsme zpracování PUM města Zlína

Začátkem roku jsme zahájili řešení strategického dopravního plánu, který si klade za cíl odpovědět na otázku, jak bude vypadat doprava Zlína v roce 2035. Plán udržitelné mobility zohledňuje plánovaný rozvoj města a dopravní infrastruktury, ale také zohledňuje potřeby obyvatel města a nabízí možnosti, jak změnit dopravu směrem k větší podpoře pěších, cyklistů, veřejné dopravy a alternativních způsobů v automobilové dopravě. Pravidelně vás budeme informovat o dění v rámci postupu zpracování plánu. Nyní realizujeme průzkumy za účelem analyzování současného stavu dopravy ve městě. Navštivte sekci Zapoj se, kde se dozvíte, jak se může každý obyvatel Zlína do dění zapojit.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky