Plán udržitelné městské mobility Zlína

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Umožněte tazatelům realizovat průzkumy v náhodně vybraných domácnostech, poskytněte součinnost a pečlivě zaznamenejte vše potřebné do dodaných formulářů. Výstupy z průzkumu nám umožní identifikovat současný stav dopravního chování a potřeb v dopravě obyvatel Zlína.

Ilustrační obrázek

Všechny události