Logo Plán udržitelné městské mobility Zlín

Plán udržitelné městské mobility Zlín

2020 - 2035

Přispějte podněty do pocitové mapy

Jak využívat pocitovou mapu?

Na “pocitové mapě” mapa.zlinvpohybu.cz můžete do konce května vyznačit libovolné množství bodů (problémů), se kterými se ve Zlíně potkáváte.

V sekci Přidat podnět můžete zvolit z pěti oblastí (Veřejná doprava, Cyklodoprava, Veřejný prostor, Automobilová doprava, Chůze a bezbariérová doprava).

Každá z těchto oblastí má vlastní obecné i specifické problémy, které se vážou na konkrétní místa – chybí Vám cyklistická propojení, bezpečné přechody, zastávka nebo městská zeleň a osvětlení? Ruší Vás hluk nebo smog z dopravy?

Na tyto a další otázky můžete odpovídat vložením vlastních podnětů:

  1. Vyplníte název a popis problému.
  2. Zvolíte otázku, které se problém týká.
  3. Zvolíte místo, kterého se problém týká. Pokud se jedná o oblast, nebo linii, zvolte bod, který je nejlépe vystihuje (např. přibližný střed).
  4. Můžete přiložit i fotografii – ilustraci problému, nebo jeho řešení i s popisem.
  5. Po kontrole moderátorem budou Vaše podněty zveřejněny na mapě.

Registrací získáte možnost vracet se ke svým podnětům a upravovat je i zpětně. Pro registraci Vám stačí vyplnění uživatelského jména a e-mailové adresy.

K čemu mapa bude využita?

Mapa se zahrnutím podnětů reprezentuje problémy v dopravě vnímané občany. Podněty budou vyhodnoceny statistickými a geografickými nástroji do konce června 2021. Ve spojení se sesbíranými a analyzovanými daty o zlínské mobilitě bude mapa tvořit podklad pro vyhodnocení současného stavu dopravy a pohybu obyvatel městem. Co dále?

V rámci Návrhové části, na podzim 2021, se sběr podnětů zaměří návrhy řešení, které díky Plánu udržitelné mobility (PUMM) budou moci získat podporu státního rozpočtu a evropských fondů. Vaše podněty budou zapracovány do PUMM Zlín, jenž se stane hlavní dopravní strategií pro dopravu do roku 2035.

Za město Zlín a zpracovatele PUMM Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. děkujeme za účast.

Všechny události