Plán udržitelné městské mobility Zlína

Veřejné projednání analytické části

Účastněte se veřejného projednání, které poodkryje současný stav dopravy Zlína z průzkumů, měření a analýzou jednotlivých druhů dopravy. Zapojte se svým názorem, zda zjištěná fakta odpovídají skutečnosti. Součástí bude také sběr hodnot, které chcete ve Zlíně zachovat a rozvíjet, případně zjistit, jaká očekávání a inovace se mají dle Vašeho názoru v dopravě města objevit. Získání názoru každého z vás poslouží jako podklad pro sestavení vize budoucí podoby dopravy města Zlína.

V sekci Ke stažení byly zveřejněny dokumenty, které se k analytické části PUM vztahují. Naleznete zde hlavní dokument i množství technických zpráv. K obsahu dokumentů přivítáme Vaše podněty prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

Zobrazit výstupy analytické části

Ilustrační obrázek

Přidat podnět k výstupům projektu

Sběr podnětů skončil 30. 9. 2021. Děkujeme za Vaše názory.
Všechny události