Plán udržitelné městské mobility Zlína

Veřejné projednání analytické části

Účastněte se veřejného projednání, které poodkryje současný stav dopravy Zlína z průzkumů, měření a analýzou jednotlivých druhů dopravy. Zapojte se svým názorem, zda zjištěná fakta odpovídají skutečnosti. Součástí bude také sběr hodnot, které chcete ve Zlíně zachovat a rozvíjet, případně zjistit, jaká očekávání a inovace se mají dle Vašeho názoru v dopravě města objevit. Získání názoru každého z vás poslouží jako podklad pro sestavení vize budoucí podoby dopravy města Zlína.

Ilustrační obrázek

Všechny události